alor nettverkssamling Vestfold og Telemark og region Buskerud

KORUS sør

Sted:
Quality Hotel Tønsberg
Adresse:
Ollebukta 3 Tønsberg 3126
Dato:
ons. 22 nov. 2023.
Tidspunkt:
09:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Konferanseavgift: 950 kr.

alor står for arbeidsliv og rus. Et alor nettverk er en møteplass hvor du inviteres til å utveksle erfaringer knyttet til arbeidsliv, rusbruk og avhengighetsproblematikk. Fokus er både på forebygging, å komme inn tidlig, og oppfølging av ansatte med avhengighetsproblematikk. Nettverket skal være nyttig og er derfor organisert slik at du kan drøfte problemstillinger med andre i tilsvarende rolle i en annen organisasjon.

alor nettverk er ment som en møteplass for å utveksle erfaringer, men også et sted hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i din jobb. Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. alor nettverk bygger på, og er avhengig av aktiv medvirkning fra deltakerne.

Program:
09.00  Velkommen

09.15  Hvordan se rusmiddelforebyggende arbeid i sammenheng med det generelle HMS-arbeidet? v/ Trygve Fredrik Myhren og Kristian Svendsen, Akan kompetansesenter 

10.15  Hvordan kan akan-kontakten/akan-utvalget/AMU bidra til det systematiske rusforebyggende arbeidet og sikre systematikk, struktur og kontinuitet? v/ HR-leder Gunn-Kari Bakke, Åssiden videregående skole/Viken fylkeskommune 

11.15  Hvordan jobbe systematisk som akan-kontakt i en hektisk arbeidshverdag? v/ akan-kontakt Glenn Steen Haugen, Åssiden videregående skole/Viken fylkeskommune 

12.00  Lunsj 

13.00  Når tar vi samtalen? Case/diskusjonsoppgave 

14.00  Om individuelle akan-avtaler: Dialog og drøfting rundt ulike problemstillinger v/ Ine Weum, Akan kompetansesenter

Les mer om arbeidsliv og rus her

Faglig ansvarlig for samlingen: 
Nina Sterner, KORUS Sør. nina.sterner@korus-sor.no 

For praktiske spørsmål: 
Hanne Kvammen, hanne.kvammen@korus-sor.no

Kontaktperson for arrangementet:
Hanne Kvammen
hanne.kvammen@korus-sor.no