alor nettverkssamling Agder

KORUS sør

Sted:
Scandic Kristiansand Bystranda
Adresse:
Østre Strandgate 74 4608
Dato:
tor. 11 apr. 2024.
Tidspunkt:
09:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Dagkonferanse: 950 kr.

Denne samlingen er nå fullbooket. Send en mail til hanne.kvammen@korus-sor.no for å sette deg på venteliste. 

alor står for arbeidsliv og rus. Et alor nettverk er en møteplass hvor du inviteres til å utveksle erfaringer knyttet til arbeidsliv, rusbruk og avhengighetsproblematikk. Fokus er både på forebygging, å komme inn tidlig, og oppfølging av ansatte med avhengighetsproblematikk. Nettverket skal være nyttig og er derfor organisert slik at du kan drøfte problemstillinger med andre i tilsvarende rolle i en annen organisasjon.

alor nettverk er ment som en møteplass for å utveksle erfaringer, men også et sted hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i din jobb. Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. alor nettverk bygger på, og er avhengig av aktiv medvirkning fra deltakerne.

Program: 
09.00 – 09.15  Velkommen

09.15 – 10.00  Rusmidler og nye rustrender v/ Sturla K.Naas Johansen, Rusinfo

10.00 – 10.15  Pause

10.15 – 11.00  Rusmidler og nye rustrender forts.

11.00 – 11.15  Pause

11.15 – 12.00  Presentasjon av ny rapport Bruk av alkohol, vanedannende rusmidler og illegale rusmidler v/ Hasle Løchen, Akan kompetansesenter

12.00 – 13.00  Lunsj

13.00 – 14.00  «Vi er alle mer enn det du ser» v/ Inger Emilie Bryn Mathisen, Glitre Nett

14.00 – 14.15  Pause

14.15 – 15.00  Oppfølging av tema «Vi er alle mer enn det du ser»

Les mer om arbeidsliv og rus her

Faglig ansvarlig for samlingen: 
Nina Sterner, KORUS sør. nina.sterner@korus-sor.no 

For praktiske spørsmål: 
Hanne Kvammen, hanne.kvammen@korus-sor.no

Kontaktperson for arrangementet:
Hanne Kvammen
hanne.kvammen@korus-sor.no