alor nettverkssamling Agder

KORUS sør

Adresse:
Østre Strandgate 74 Kristiansand 4608
Dato:
tor. 13 apr. 2023.
Tidspunkt:
09:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Konferanseavgift: 950 kr.

alor står for arbeidsliv og rus. Et alor nettverk er en møteplass hvor du inviteres til å utveksle erfaringer knyttet til arbeidsliv, rusbruk og avhengighetsproblematikk. Fokus er både på forebygging, å komme inn tidlig, og oppfølging av ansatte med avhengighetsproblematikk. Nettverket skal være nyttig og er derfor organisert slik at du kan drøfte problemstillinger med andre i tilsvarende rolle i en annen organisasjon.

alor nettverk er ment som en møteplass for å utveksle erfaringer, men også et sted hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i din jobb. Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. alor nettverk bygger på, og er avhengig av aktiv medvirkning fra deltakerne.

Les mer om arbeidsliv og rus

Målgruppe: 
alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger tilknyttet rusmiddelbruk og arbeidsliv. Dette gjelder ledere, AKAN-kontakter, HMS-personell, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste, ansatte i personalavdelinger / HR eller andre som har erfaring fra arbeidsliv og rusmiddelbruk. 

Faglig ansvarlig for samlingen: 
Nina Sterner, KORUS Sør. nina.sterner@korus-sor.no

For praktiske spørsmål: 
Hanne Kvammen. hanne.kvammen@korus-sor.no 

Kontaktperson for arrangementet:
Hanne Kvammen
hanne.kvammen@korus-sor.no