alor nettverkssamling

KORUS Stavanger

Sted:
Sola Strand Hotel
Adresse:
Axel Lunds veg 27 4055 Sola
Dato:
tor. 07 nov. 2024.
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk

Hold av datoen, påmelding åpner snart.

KORUS Stavanger, Blå Kors klinikk Haugaland og Akan kompetansesenter inviterer alle som arbeider i tilknytning til arbeidsliv og rus til alor nettverkssamling på Sola Strand Hotel, torsdag 7. november 2024.

Hva er alor?

Det er en møteplass der du inviteres til å ta med ditt engasjement, dine tanker og erfaringer for å drøfte problemstillinger som er relevante for deg. Nettverket skal være nyttig og er derfor organisert slik at du kan drøfte problemstillinger med andre i tilsvarende rolle i en annen organisasjon.

alor nettverk er ment som en møteplass for å utveksle erfaringer, men også et sted hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i din jobb. 

Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. alor nettverk bygger på, og er avhengig av, aktiv medvirkning fra deltakerne.

Hvem er det for?

Nettverket er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger tilknyttet rusbruk og arbeidsliv. Dette gjelder ledere, Akan-kontakter, HMS-personell, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste, ansatte i personalavdelinger/HR eller om du er kollega som har erfaring fra arbeidsliv og rus.

For mer informasjon om alor nettverk i Norge, se www.alor.no

Kontaktperson for arrangementet:
Ingunn Svendsen
ingunn.svendsen@sus.no
909 35 662