alor nettverkssamling (FULLT)

KORUS Stavanger

Sted:
Quality Hotel™ Maritim
Adresse:
Åsbygata 3 Haugesund 5528
Dato:
ons. 03 apr. 2024.
Tidspunkt:
08:30 - 15:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Deltager: 750 kr.
Bidragsytere: 0 kr
Påmeldingsfrist
25.03.2024

KORUS Stavanger, Blå Kors klinikk Haugaland og Akan kompetansesenter inviterer alle som arbeider i tilknytning til arbeidsliv og rus til nettverkssamling på Maritim hotell i Haugesund, onsdag 3. april 2024.

Temaet for samlingen er «Jo takk – det går greit» - fokus på temaområdene pårørende og doping.

Se fullt program nederst på siden.

Hva er alor?

Det er en møteplass der du inviteres til å ta med ditt engasjement, dine tanker og erfaringer for å drøfte problemstillinger som er relevante for deg. Nettverket skal være nyttig og er derfor organisert slik at du kan drøfte problemstillinger med andre i tilsvarende rolle i en annen organisasjon.

alor nettverk er ment som en møteplass for å utveksle erfaringer, men også et sted hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i din jobb. 

Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. alor nettverk bygger på, og er avhengig av, aktiv medvirkning fra deltakerne.

alor nettverket organiseres og tilrettelegges av KORUS Stavanger og Blå kors klinikk Haugaland, i nært samarbeid med Akan kompetansesenter. Det bygger på en modell utviklet ved Rogaland A-senter/KORUS Stavanger.

Hvem er det for?

Nettverket er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger tilknyttet rusbruk og arbeidsliv. Dette gjelder ledere, Akan-kontakter, HMS-personell, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste, ansatte i personalavdelinger/HR eller om du er kollega som har erfaring fra arbeidsliv og rus.

For mer informasjon om alor nettverk i Norge, se www.alor.no

Pris: 750 kroner.


Program:

Klokken 08.30: Registrering og kaffedrøs

Klokken 09.00: Velkommen v/ Ingunn K. Svendsen, KORUS Stavanger

Klokken 09.15: «Å være pårørende» v/ Håkon Hauge Johnsen, Blå kors Kompasset 

Beinstrekk

Klokken 10.10: «Å jobbe eller ikke jobbe – det er spørsmålet» v/ Ingvild Teigland Didriksen, NKS Veiledningssenter for pårørende Vest Norge

Beinstrekk

Klokken 11.10: «Hva kan arbeidsplassen gjøre?» v/ Hasle Løchen, Akan kompetansesenter. (Se lenke til pårørendebrosjyre)

-    alor teateret

-    refleksjoner og drøftinger

Klokken 12.10: Lunsj

Klokken 13.10: «Muskler i arbeidslivet» - androgene og anabole steroider v/Christine Wisløff, Steroideprosjektet

Beinstrekk

Klokken 14.10: DYPDYKK. Dypdykk er en spennende form som foregår i mindre grupper. Her samtales det over varierte tema for en større utdypning av dagens tema

Klokken 15.10: Siste nytt med oppsummering/evaluering og temaønsker for neste samling


OBS: Påmeldingen er bindende og det gis ingen refusjon ved manglende oppmøte og/eller avmelding etter påmeldingsfristen.


Kontaktperson for arrangementet:
Ingunn Svendsen
ingunn.svendsen@sus.no
909 35 662