ALOR nettverkssamling i Oslo

KORUS Oslo

Adresse:
Gamle Logen Grev Wedels plass 2 0151, Oslo
Dato:
tor. 04 mai. 2023.
Tidspunkt:
08:30 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk

I samarbeid med Akan kompetansesenter, behandlingsinstitusjonene Blå Kors, Trasop og A-Senteret er KORUS Oslo med i tilretteleggergruppen for Alor Oslo og Akershus.

KORUS, Akan og behandlingsrepresentasjoner regnes som de “tre beina” Alor står på.

Målgruppen for Alor er personer som i jobbsammenheng kommer i kontakt med rusrelaterte problemstillinger. Velkommen til nettverkssamling i Oslo 4.mai

Program:

08.30   Registrering

09.00   Velkommen, presentasjon og informasjon om Alor nettverket

09.15   Kåseri v. Bjørnar Bergengen

09.30   Anabole androgene steroider – Vi må tørre å spørre!
– Bruk, konsekvenser og behandling v. Christine Wisløff, Prosjektleder i Steroideprosjektet  v/Oslo universitetssykehus

10.15   Pause

10.30   Refleksjon og spørsmål til temaet

10.45   Rollen som Akankontakt. Cecilie Meberg fra Åssiden VGS som deler sine erfaringer som Akankontakt

11.30   Refleksjon og spørsmål til temaet

11.45   Lunsj

12.45   Sammen om endring: Rusbehandling og arbeidsliv. Pilotstudie, våren 2022 v. Bergljot Baklien (evalueringsforsker)

13.15   Refleksjon og spørsmål til temaet

13.30   Pause

13.45   «Dypdykk» i smågrupper hvor innlederne selv medvirker. En alternerer mellom gruppene hvor hensikten er å få en større utdyping av de ulike temaene

14.15   «Dypdykk»

14.45   Avslutning og evaluering

15.00   Vel hjem!

Kontaktperson for arrangementet:
Bjørnar Bergengen
bjørnar.bergengen@vel.oslo.kommune.no