AAH - Ansvarleg alkoholhandtering: regional nettverkssamling for heile Vestland

KORUS Bergen

Sted:
Scandic Bergen City
Adresse:
Håkonsgaten 2 Bergen 5015
Dato:
ons. 24 apr. - tor. 25 apr. 2024.
Tidspunkt:
11:00 - 14:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Ingen deltakeravgift: 0 kr

Ansvarleg alkoholhandtering er ei nasjonal satsing for kommunane, der føremålet er å styrke bruken av alkohollova. Denne samlingen starter og avsluttes med lunsj, se detaljer i invitasjon.

?

Statsforvaltaren i Vestland og KORUS Bergen arrangerer jamleg nettverkssamlingar for tilsette i kommunen som arbeidar med sakshandsaming etter alkohollova og alkoholpolitiske problemstillingar.


Nettverkssamlinga i april blir arrangert for heile Vestland. Nettverket gir deltakarane en arena for kunnskap- og  erfaringsutveksling, bli kjent og auke samarbeidet på tvers av kommunane. Det vil bli anledning for å få rettleiing på problemstillingar og stille spørsmål til sakshandsaming.

AAH Nettverkssamling for heile Vestland, 24. og 25. april 2024:         


Startar og avsluttar med lunsj.

Program kommer.Ansvarlege for nettverket:

Marit Markestad, Spesialrådgjevar KORUS Bergen. E-post: marit.roksvag.markestad@helse-bergen.no

Beate J. Kryvi, Psykologspesialist, KORUS Bergen. E-post: beate.johanna.kryvi@helse-bergen.no?

Rita Hagen Molvær, Rådgjevar Statsforvaltaren i Vestland. E-post: fmsfrhm@statsforvalteren.no


For praktisk informasjon: 

Lene I. Hauge, Konsulent, KORUS Bergen, E-post: lene.iren.olsen.hauge@helse-bergen.no

Kontaktperson for arrangementet:
Lene Hauge
leru@helse-bergen.no