AAH - Ansvarleg alkoholhandtering: regional nettverkssamling for heile Vestland

KORUS Bergen

Sted:
Scandic Bergen City
Adresse:
Håkonsgaten 2 Bergen 5015
Dato:
ons. 24 apr. - tor. 25 apr. 2024.
Tidspunkt:
11:00 - 14:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Ingen deltakeravgift: 0 kr

Ansvarleg alkoholhandtering er ei nasjonal satsing for kommunane, der føremålet er å styrke bruken av alkohollova. Denne samlingen starter og avsluttes med lunsj, se detaljer i invitasjon.

Statsforvaltaren i Vestland og KORUS Bergen arrangerer jamleg nettverkssamlingar for tilsette i kommunen som arbeidar med sakshandsaming etter alkohollova og alkoholpolitiske problemstillingar.

Nettverkssamlinga i april blir arrangert for heile Vestland. Nettverket gir deltakarane en arena for kunnskap- og  erfaringsutveksling, bli kjent og auke samarbeidet på tvers av kommunane. Det vil bli anledning for å få rettleiing på problemstillingar og stille spørsmål til sakshandsaming.

AAH Nettverkssamling for heile Vestland, 24. og 25. april 2024         

Startar og avsluttar med lunsj.

Program 

Vårens nettverk blir for hele Vestland den 24. april kor vi møtes til lunsj kl. 12 på Hotel Scandic Bergen city, Håkonsgaten 2, 5015 Bergen. Vi avsluttar samlinga etter lunsj på dag 2.  

12:00-13:00         Vi spisar lunsj i restauranten

13:00                    Velkommen! Program for dagen Psykologspesialist Beate Kryvi ved KORUS Bergen   

                             Kommunens plikt og friheit i  planarbeidet Jurist Sausan Hussein ved Statsforvaltaren i Vestland   

                             Status planarbeid i Vestland fylke Spesialrådgivar Marit Markestad ved KORUS Bergen  

                             Planarbeid, strategiar og implementering Spesialrådgivar Else Kristin Utne Berg ved KORUS                                        Bergen  

16:00-16:15          Avslutning og opplysningar om morgondagen Psykologspesialist Beate Kryvi ved KORUS Bergen 

18:00 Middag

Dag 2                   Diskusjonar og erfaringsutveksling Forelesar/Innleiar 

09:00 –09:05        God morgon! Dagens program Spesialrådgivar Marit Markestad ved KORUS Bergen  

                              Vandel  Leder for kontor for skjenkesaker i Bergen kommune Terje Gjertsen  

                              Oppfølging og kontroll av alkoholreklame på SoMe  Kontrollør Nils Anders Bolstad i Kvam herad   

                              Vaktselskap Psykologspesialist Beate Kryvi ved KORUS Bergen  

                              Vedtak – korleis formulera seg? Juristene Sausan Hussein og Kamilla Anziani Salvo ved                                               Statsforvaltaren i Vestland  

                              Tryggare uteliv/illegale rusmidlar i utelivet  Psykologspesialist Beate Kryvi ved KORUS Bergen

12:00-12:15          Avslutning - evaluering Spesialrådgivar Marit Markestad ved KORUS Bergen  

12:15-13:15           Lunsj og farvel  


Ansvarlege for nettverket:

Marit Markestad, Spesialrådgjevar KORUS Bergen. E-post: marit.roksvag.markestad@helse-bergen.no

Beate J. Kryvi, Psykologspesialist, KORUS Bergen. E-post: beate.johanna.kryvi@helse-bergen.no?

Rita Hagen Molvær, Rådgjevar Statsforvaltaren i Vestland. E-post: fmsfrhm@statsforvalteren.no


For praktisk informasjon: 

Lene I. Hauge, Konsulent, KORUS Bergen, E-post: lene.iren.olsen.hauge@helse-bergen.no

Kontaktperson for arrangementet:
Lene Hauge
leru@helse-bergen.no