AAH - Ansvarleg alkoholhandtering - nettverkssamling

KORUS Bergen

Dato:
ons. 30 okt. 2024.
Tidspunkt:
09:00 - 12:00
Prisoversikt
Ingen deltakeravgift: 0 kr

Ansvarleg alkoholhandtering er ei nasjonal satsing for kommunane, der føremålet er å styrke bruken av alkohollova. 

Statsforvaltaren i Vestland og KORUS Bergen arrangerer jamleg nettverkssamlingar for tilsette i kommunen som arbeidar med sakshandsaming etter alkohollova og alkoholpolitiske problemstillingar.


Program kommer.

Ansvarlege for nettverket:

Marit Markestad, Spesialrådgjevar KORUS Bergen. E-post: marit.roksvag.markestad@helse-bergen.no

For praktisk informasjon: 

Lene Hauge, Konsulent, KORUS Bergen, E-post: lene.iren.olsen.hauge@helse-bergen.no

Kontaktperson for arrangementet:
Lene Hauge
leru@helse-bergen.no