Sosioøkonomiske risikofaktorer kan knyttes til langvarig bruk av opioide legemidler

I artikkelen Socioeconomic risk factors for long‐term opioid use: A national registry‐linkage study undersøker Håkon Høydal Nestvold fra SERAF og hans samarbeidspartnere sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og langvarig bruk av opioide legemidler. Studien er gjennomført ved å sammenstille data fra ulike offentlige registre i Norge. Blant annet Reseptregisteret, Kommunalt pasient og brukerregister, Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret. De fant en tydelig sammenheng mellom langtidsbruk av opioide smertestillende legemidler og faktorer som lav utdanning, lav inntekt, arbeidsløshet, uførhet og det å bo utenfor bysentra. Artikkelforfatterne mener at personer med lav sosioøkonomisk status ofte har færre muligheter til å finne smertestillende alternativer. Årsakene til dette er at disse alternativene ofte er kostbare, tidkrevende eller ikke er tilgjengelige i mer grisgrendte strøk.

Link til artikkelen her Socioeconomic risk factors for long‐term opioid use: A national registry‐linkage study - Nestvold - European Journal of Pain - Wiley Online Library

Publisert: 10. okt. 2023