Hvor fornøyde er pasientene som får Heroinbasert rehabilitering?

Norges første klinikker for heroinassistert behandling av opioidavhengige ble åpnet i Oslo i januar 2022 og i Bergen i mars samme år. I første omgang er heroinassistert behandling et femårig prøveprosjekt. Prosjektet blir evaluert av en internasjonal forskningsgruppe. Den første empiriske studien fra prosjektet har nå kommet. Artikkelens tittel er Patients’ satisfaction with heroin-assisted treatment: a qualitative study, og den er publisert i tidsskriftet Harm Reduction Journal. Studien er kvalitativ, og undersøker hvor fornøyd pasientene er med behandlingen. Forskerne fant det for pasientene var tre positive aspekter ved behandlingen. Dette var tilgangen til medisinsk heroin, et godt forhold mellom pasient og behandlere, og at behandlingen var organisert på en måte som var støttende for pasientene.

Tre aspekter ved behandlingen opplevde pasientene som utfordrende. Dette var knyttet organiseringen av prosjektet som bare ga tilgang et begrenset antall medikamenter og gjorde det nødvendig å møte opp på klinikkene to ganger daglig. Reglene på klinikkene kunne bli oppfattet som for strenge, og til sist kunne pasientene oppleve det utfordrende å få mer tid som de ennå ikke helt viste hva de skulle bruke til.Muligheten for at prosjektet vil bli avsluttet etter prøveperioden ble også sett på som utfordrende.

Sett under ett opplevde pasientene at det var flere fordeler enn ulemper knyttet til det å motta heroinassistert behandling.

Artikkelen er skrevet av Rune Ellefsen, Linda Elise Couëssurel Wüsthoff, og Espen Ajo Arnevik.  Den kan lastes ned her Patients’ satisfaction with heroin-assisted treatment: a qualitative study | Harm Reduction Journal (springer.com)

Mer informasjon om Heroinassistert behandling kan du her Bedre hverdag og høy tilfredshet hos pasientene i heroinassistert behandling - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no) og her HAB - Evaluering av heroinassistert behandling - Institutt for klinisk medisin (uio.no).

Publisert: 10. okt. 2023