En undersøkelse av sammenhengen mellom bruk anabole steroider og vold

Det er en sammenheng mellom bruk av anabole steroider og fysisk vold. Hva som ligger i dette er både sammensatt og komplekst.

Sammenhengen mellom bruk av anabole androgene steorider (AAS) og vold har lenge vært diskutert. For å undersøke denne nærmere har forskerne Katinka van de Ven, John Malouff og Jim McVeigh gjort en metastudie der de legger sammen resultatene fra 14 ulike studier.  

De en fant signifikant sammenheng mellom bruk av AAS og fysisk vold. De skriver at det kan være flere årsaker til denne sammenhengen. Forskerne mener det kan være andre årsaker til denne sammenhengen enn bruken av anabole steroider i seg selv. En av disse kan være at bruk av anabole steroider over tid kan senke terskelen for å begå vold. Bruken av AAS kan også inngå i en livsstil som er preget av risikotaking på flere områder som utstrakt bruk av rusmidler, og som også er preget av impulsivitet og lite hensyn til konsekvensene av egne handlinger. Bruken av alkohol og narkotiske stoffer kan også være medvirkende årsaker til sammenhengen man finner mellom bruk av anabole steroider og vold. 

Resultatene fra studien er presentert i artikkelen The association between the nonmedical use of anabolic–androgenic steroids and interpersonal violence: a meta-analysis som er publisert i tidsskriftet Trauma, Violence, & Abuse.  

Publisert: 24. jan. 2024