Se Etterlatte-konferansen

Vi inviterer til å følge den årlige nasjonale konferansen om etterlatte ved rusrelatert død 17. november 2023 digitalt. 

Hender som er formet som et hjerte

Her kan du følge Etterlatte-konferansen digitalt.

Slik gjør du det

  • Trykk på lenken over for å gå til siden hvor konferansen strømmes.
  • Registrer deg i videovinduet.
  • Se konferansen

Konferansen er en videreføring av "END konferansen" og den sjette konferansen. 

Bergen kommune og KORUS Bergen inviterer til nasjonal konferanse i samarbeid med etterlatte, Kirkens Bymisjon og Høyskulen på Vestlandet (HVL).

På konferansen vil etterlatte og fageksperter løfte frem tema sorg, stigma og hjelpetiltak knyttet til det å miste noen i rusrelatert død, om det er legemidler, alkohol eller andre stoffer. Konferansen er relevant for etterlatte, pårørende, fagpersoner, politikere og studenter.

Spørsmål vedrørende konferansen: 

susanne.tronnes@bergen.kommune.no eller marit.roksvag.markestad@helse-bergen.no

Programmet er delvis klart

09:00 - 09:45      Velkommen - kulturinnslag, kort åpning ved de ulike organisasjonene                     

09:45 - 10:15      Livet med en nærstående som har rusmiddelproblemer, og virkningen til tiden etter v/ Sari Lindeman og Rolf Birketvedt 

10:45 - 11:40      Pause

10:45 - 11:40      Hva forteller END prosjektets resultater om etterlattes livssituasjon v/ Kristine Berg Titlestad og Lillian Bruland Selseng

11:40 - 12:00      Etterlatte søsken etter narkotikarelatert død: Forståelser om sorg og søskens  posisjoneringer i vår sorgkultur v/ Gunhild Meen

12:00 - 13:00       Lunsj

13:00 - 13:20       Samarbeid og organisering av tjenester v/ Monika Alvestad Reime

13:20 - 13:40       Profesjonelle hjelpere i møte med etterlatte – hva slags kompetanse beskriver de som viktig? v/ Torill Hauge Totland

13:40 - 14:15        Å motvirke skam. En veileder for ansatte. v/ Arnhild Taksdal     

14:15 - 14:30        Pause

14:30 - 14:50        Sosial helse og familierelasjoner hos etterlatte ved narkotikarelatert død  v/ Øyvind Kalsås

14:50 - 15:10         Hvordan kan nettverk og etterlatte sammen skape god nettverksstøtte ved brå død v/ Kari Dyregov

15:10 - 15:25         Ny organisasjon for etterlatte etter rusrelatert død  v/ Rolf Birketvedt

15:25 - 15:30          Avslutning v/ konferansierene Henriette Blattmann og Rasmus Litland


Publisert: 16. nov. 2023