Inspirasjonsseminar for erfaringskompetanse

Vi teller ned til 12.-13. juni hvor Statsforvalteren i Vestland og KORUS Bergen håper å møte deg på Voss! Her er programmet for de to dagene.

Bilde av Are Lerstein som sitter ved bålet og drikker kakao.

Dag 1: 12. juni.

Medborgerskap og Recovery  

12.00 Lunsj 

13.00 Åpning av seminaret ved leder av KORUS Bergen Solveig Storbækken og Christine Lønne regionsleder proLAR Nett Vestland

13.15 Pål Berger, Blå Kors: Er Recovery en psykisk prosess, en fysisk prosess, eller begge deler? 

Pål Berger Blå Kors

Litt om Pål Berger: Han er prosjektleder i Blå Kors, Treningskontakt, erfaringskonsulent, brukerrepresentant og foredragsholder.  

14.15 Samtale om erfaringskompetanse - Jonny Gjerde i samtale med Christina Løno, erfaringskonsulent fra Voss herad.

Bilde av Jonny Gjerde

Litt om Jonny Gjerde: Han er erfaringskonsulent i Luster kommune sidan 2015, og har eigenerfaring som rusavhengig. Har også ein ekstrajobb som veiledar på Høgskulen Vestlandet. Arbeidet går mykje ut på: tverrfagleg samarbeid, motivasjonssamtalar, sjølvhjelpsgrupper, fysisk aktivitet, praktisk hjelp, ulike prosjekt som Rocket man, førebyggjande arbeid i grunnskulen, ungdomsklubbar. Er også AKAN-kontakt for heile kommunen og verneombod for legesenteret. 

15.15 Linda Nesse, UiO: Hva er medborgerskap, og hvorfor er det relevant for oss? 

Bilde av Linda Nesse

Litt om Linda Nesse: Hun er utdannet psykolog, og jobber som forsker ved SERAF, Universitetet i Oslo. Hun er opptatt av medborgerskap og recovery. Liker å løpe langt, enten alene eller med andre, og liker tankene og de gode samtalene som oppstår på løpetur. 

16.15 Refleksjon i smågrupper 

16.45 Are Lerstein, Medvandrerne: Bålet og naturens kraft - et møte med Utendørsterapi 

Bilde av Are Lerstein som sitter ved bålet og drikker kakao.

Litt om Are Lerstein: Han jobber som erfaringskonsulent i Etat for Psykisk helse og Rustjenester Bergen Kommune. Han er grunnlegger av Stiftelsen Medvandrerne. Stiftelsen Medvandrerne bruker naturen som metode og forankrer verdisynet sitt i recovery-tenkning, og i samarbeid med offentlig og frivillige organisasjoner arrangerer de turer i norsk natur både lokalt og regionalt. Aktivitetene gjennomføres i tett samarbeid med fagpersoner, andre brukerorganisasjoner og med et stort innslag av frivillighet. Formålet er å skape motivasjon, legge til rette for nettverksbygging og økt livskvalitet. 

18.00 Felles tur til bålplass ved Vangsvatnet 

Morten Sommerbakk, Huset Bergen: Musikkterapi med konsertforedrag 

Bilde av Morten Sommerbakk

Litt om Morten Sommerbakk: Han er erfaringsulent på Huset Bergen, daglig leder av =Bergen, og regionleder for FHN (Foreningen human narkotikapolitikk). FHN var en av initiativtakerne til Huset Bergen, og var med i oppstarten av Huset, sammen med A-larm og ProLarNett. FHN er også en av eierne i Huset Bergen. Morten er også medforsker/brukerrepresentant i ATLAS4dependence i forskning på amfetamin i LAR. Han har også jobbet 3 år i Bergen kommune som erfaringskonsulent. Han holder mange foredrag om ruspolitikk rundt omkring på ulike arenaer. Er musiker på fritiden.   

Middag og bålprat 

Dag 2: 13. juni.

Håp og Samskaping

07.00 Yoga og bading med Suzette Miller, Stedet Bergen 

Bilde av Suzette Miller

Litt om Suzette Miller: Hun er enhetsleder på Stedet Bergen og har jobbet i Frelsesarmeens rusomsorg i 10 år. 

08.00 Felles frokost 

09.00 Trude Senneseth, HVL: Samskaping: Deltakelse og likeverdighet for å skape endring som betyr en forskjell. 

Bilde av Trude Senneseth

Litt om Trude Senneseth: Hun er psykologspesialist og har lang erfaring fra praksisfeltet med å arbeide for samarbeid og samhandling, både fra kommunal sektor og fra spesialisthelsetjenesten. Nå forsker hun på ledelse av samhandling og innovasjon i et helsefelleskap for psykisk helse, i sitt doktorgradsprosjekt ved HVL (Ansvarlig Innovasjon og Regional Utvikling). Samskaping er selve fundamentet i aksjonsforskningsprosjektet hennes. Trude er programansvarlig for Samskaping i Vest. 

10.00 Bjørn Ringdal: Refleksjoner rundt ansettelse av erfaringskonsulent.

Bilde av Bjørn Ringdal

Litt om Bjørn Ringdal. Han har i mange år jobbet som erfaringskonsulent først ved Bergensklinikken, deretter ved staben i AFR, Helse Bergen. Han er fra 1. mars i år ansatt som daglig leder av Natthuset Bergen, et tilbud om akutt overnatting for bostedsløse rusmiddelavhengige. Natthuset er organisert under Huset Bergen på oppdrag fra Bergen kommune. 

11.00 Trond Asmussen, NAPHA: Bakgrunn for, kunnskapssyn, føringer og lovgrunnlag for tjenester som har erfaringskonsulenter eller benytter brukeres kunnskap i planlegging og tjenesteutvikling. 

Bilde av Trond Asmussen

Litt om Trond Asmussen: Han er faglig rådgiver i NAPHA, og leder for Norsk forening for utendørsterapi.  

12.00 Rose-Marie Bank, USN: Håpets betydning i psykisk helse- og rusarbeid. 

Bilde av Rose Marie Bank

Litt om Rose-Marie Bank: Hun er sykepleier med master i klinisk psykisk helsearbeid og videreutdanning i samarbeidsbasert forskning innen psykisk helsearbeid. Hun er medforsker, underviser og forskningsmedarbeider, tilknyttet Senter for Psykisk helse og Rus ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hennes forskningsinteresser er blant annet psykisk helse og hagebruk, psykisk helse og relasjon til natur, recovery-nærende aktiviteter og miljøer, samt brukermedvirkning i forskning. Rose-Marie har egenerfaring med psykiske helseutfordringer og bruker denne erfaringen inn i undervisning og veiledning av blant annet bachelorstudenter i sykepleie. Hun er medforfatter av boken ‘Håpets betydning i helsefaglig og sosialt arbeid- ei lita bok om noe av det største i verden’. Hun har også bidratt i en rekke andre fagbøker innen psykisk helse, recovery, håp og økosorg. 

12.45 Avslutning av seminaret ved leder av KORUS Bergen Solveig Storbækken og Christine Lønne regionsleder proLAR Nett Vestland

13.00 Felles lunsj 

14.00 Avreise 

Inspirasjonsseminaret arrangeres i samarbeid med Statforvalteren i Vestland.

Logoen til Statsforvalteren i Vestland
Publisert: 16. apr. 2024