Aldring og alkohol

Endrer vanene og holdningene våre seg til alkohol med årene? Vi tok praten.

Psykologspesialist Beate Kryvi i samtale med Solveig Storbækken og Else Kristin Utne Berg.

Endrer våre vaner og holdninger seg til alkohol etter hvert som vi blir eldre? Psykologspesialist Beate Kryvi tok en prat med to kolleger, senterleder Solveig Storbækken og spesialrådgiver Else Kristin Utne Berg.

Publisert: 15. jan. 2024