Solveig Storbækken

KORUS Bergen

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg er senterleder for KORUS Bergen, og har ansvar for den samlede virksomheten i senteret. Jeg har også hovedansvar for at senteret bidrar til å nå overordnede mål i tråd med tilskuddsbrevet fra Helsedirektoratet. Jeg er ansvarlig for det overordnede samarbeidet med eksterne instanser som Helsedirektoratet, de andre regionale kompetansesentrene og Statsforvalteren. Jeg har også et særlig ansvar for at vi har et godt samarbeid med bruker- og pårørende organisasjoner. Ta gjerne kontakt med meg hvis du trenger nærmere informasjon, råd og veiledning om hva KORUS kan bistå med i din tjeneste/kommune. Jeg kan også inviteres til møter hvor prosjekter og innsatser skal planlegges, og hvor KORUS kan være en aktuell samarbeidspart.

  • Arbeidsområder
  • • Administrasjon
  • • Leder
  • • Pressekontakt

Bakgrunn

Jeg er barnevernspedagog med master i helse og sosialfag. Jeg har også videreutdanning i veiledning, ledelse og prosjektledelse. Jeg har mange års erfaring fra både kommunale tjenester og spesialisthelsetjeneste, og ledererfaring fra ulike offentlige etater. Jeg har medarbeider i KORUS i mange år, og leder siden høsten 2018.