Ruzzel Solberg

KORUS Oslo

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg er konsulent med erfaringskompetanse og jobber med erfaringskompetanse på et overordnet nivå. Jeg kan bistå med opplæring/forelesning om brukermedvirkning og erfaringskompetanse. Jeg jobber også med Oslo som traumeinformert by.

  • Arbeidsområder
  • • Familie og barn
  • • Forebygging

Bakgrunn

Ruzzel har lang erfaring som brukermedvirker primært på barnevernsfeltet, gjennom Landsforeningen for barnevernsbarn. Her har hun sittet som leder i flere perioder.