Ruzzel Solberg

KORUS Oslo

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg er konsulent med erfaringskompetanse og jobber primært med prosjektet Barnehjernevernet, men også med erfaringskompetanse på et overordnet nivå. Jeg kan bistå med opplæring/forelesning om brukermedvirkning og erfaringskompetanse.

  • Arbeidsområder
  • • Familie og barn
  • • Forebygging

Bakgrunn

Ruzzel har lang erfaring som brukermedvirker primært på barnevernsfeltet, gjennom Landsforeningen for barnevernsbarn. Her har hun sittet som leder i flere perioder.