Rune Paulsen

KORUS nord

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Mine ansvarsområder er i hovedsak innenfor økonomi, regnskap, kursadministrasjon, markedsføring, profilering og kommunikasjon på Korus Nord

  • Arbeidsområder
  • • Administrasjon
  • • Kommunikasjon

Bakgrunn

Jeg har et Postgraduate Diploma i Public Relations fra The University of Stirling og en B.Sc (Hon) i Management Sciences fra The University of Warwick. I tillegg har jeg studert bedriftsøkonomi ved Norges Handelshøyskole. Min yrkesbakgrunn er bl.a. som velferdsoffiser i forsvaret, kommunikasjonsrådgiver for LNU/Atlantis (Landsrådet for Norges barne-og ungdomsorganisasjoner), regnskapsarbeid for Hurtigruten, radiojournalistikk. De siste 11 år årene før jeg begynte på Korus Nord arbeidet jeg i familiebedrifter med vikarbyrå, drift av et fjordhotell, asylmottak og et senter for enslige mindreårige asylsøkere. De siste 17 år har jeg arbeidet på Korus Nord.