Rolf Andreas Markussen

KORUS nord

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta gjerne kontakt om publisering av fagartikler og annet fagstoff på forebygging.no Jobber med: Jeg jobber som redaksjonsmedlem i forebygging.no med redaksjonelt arbeid som lesning og vurdering av tekster, rekruttering av fagfeller o.l.

  • Arbeidsområder
  • • Forebygging
  • • Forskning og utvikling

Bakgrunn

Jeg har bakgrunn innenfor samfunnsvitenskap og forskning på helsepolitisk styring. Mine interessefelter er vitenskapsteori, vitenskaps- og teknologistudier, kvalitativ metode og helsepolitikk.