Rolf Andreas Markussen

KORUS Nord

Hva kan jeg hjelpe deg med?

• Ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til publisering av fagtekster, samt forskning på folkehelsepolitikk.

  • Arbeidsområder
  • • Forebygging
  • • Forskning og utvikling

Bakgrunn

• Hovedfag i antropologi (cand. polit.), Samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Bergen. • PhD i Sosiologi, Samfunnsvitenskapelig fakultet, Nord Universitet • Førsteamanuensis, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet • Fagansvarlig på Master i helsefaglig utviklingsarbeid, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet • Seniorrådgiver (bistilling 20%), Korus Nord, Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)