Lena Sørensen

KORUS midt

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til det å være pårørende til noen som strever med rus. Du kan komme til en gratis uforpliktende prat, hvor du kan få veiledning til hvordan du kan ivareta deg selv i en belastende situasjon. Vi arrangerer også kurs og kvelder hvor pårørende får treffe andre pårørende og fagfolk. Her erfarer vi at pårørende får god hjelp og innspill til hvordan håndtere livssituasjon bedre.

  • Arbeidsområder
  • • Familie og barn
  • • Forebygging
  • • Pårørende
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg er utdannet sosionom med videreutdanning innen ledelse. Jeg har mange års erfaring fra arbeid innen rusfeltet, både i kommune- og i spesialisthelsetjeneste. Jeg er opptatt av at personer som er berørt av at andre ruser seg skal bli sett, hørt og ivaretatt.