Kai-Ove Norkyn

KORUS øst

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt dersom du søker råd, veiledning eller hjelp knyttet til Kjentmann og rusforebyggende arbeid, opplæring i motiverende samtale (MI) eller har faglige spørsmål om temaet unge og rus.

  • Arbeidsområder
  • • Voksne og eldre
  • • Forebygging
  • • Forskning og utvikling
  • • Motiverende samtale (MI)
  • • Ungdom

Bakgrunn

Bachelor i sykepleie og master i psykisk helsearbeid. Erfaring fra blant annet spesialisthelsetjenesten (utredningspost og FACT), interkommunale kriseteam og kommunale tjenester for psykisk helse og rus. Jeg jobber i dag deltid for KORUS øst og er samtidig ph.d.-stipendiat ved NKROP, der jeg forsker på hvordan VR-teknologi kan benyttes for å styrke voldsforebyggende ferdigheter hos helsepersonell.