Ishak Celik

KORUS Bergen

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg jobber med problemstillinger knyttet til å lage undersøkelser, samle inn og koble data fra ulike kilder, gjøre enkelte og avanserte forskningsmetoder og statistiske analyser ved hjelp av forskjellig statistisk utstyr og programvare inkludert SPSS, Stata, Python, Tableau og Power BI. Jeg kan hjelpe dere med å forske på et spesifikk område (for eksempel rusmisbruk blant en del av befolkningen), å holde kurs om metoder, skrive forebyggende prosjekter (environmental criminology eller CPTED) på rusfeltet, og evaluere pågående prosjekter.

  • Arbeidsområder
  • • Forskning og utvikling

Bakgrunn

Jeg har lang erfaring fra offentlig sektor både nasjonalt og internasjonalt når det gjelder undervisning, forskning og forebyggende arbeid i straffesaker. Jeg holder en bachelorgrad i sikkerhetsstudier, MS i Criminal Justice og PhD i statsvitenskap.