Eva Kristiansen

KORUS øst

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg om du har spørsmål, trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til rusbehandling og tjenesteutvikling, overdoseforebyggende arbeid, aldring og rus, og migrasjon og rus.

  • Arbeidsområder
  • • Voksne og eldre
  • • Forebygging
  • • Rus (oppfølging og behandling)
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg er utdannet sosionom med master i psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer (studieretning rus og avhengighet). Jeg har mange års erfaring som miljøterapeut og teamkoordinator i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), og fra kommunalt rusarbeid og barnevern. I tillegg har jeg jobbet som psykososial koordinator i kommunal flyktningetjeneste, med spesielt fokus på enslige mindreårige og flyktningers psykiske helse.