Daniel Andre Voll Rød

KORUS nord

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta gjerne kontakt om publisering av fagartikler og annet fagstoff på forebygging.no Jobber med: Jeg jobber som redaksjonsmedlem i forebygging.no med redaksjonelt arbeid som lesning og vurdering av tekster, rekruttering av fagfeller o.l.

Bakgrunn

Jeg har min bakgrunn innenfor pedagogikk, samfunnsvitenskap og helsetjenesteforskning. Mine interessefelter er vitenskapsteori, samfunnsvitenskapelig teori og kvalitativ metode.