Christoffer Røed

KORUS Oslo

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Som prosjektkoordinator for Naloksonprosjektet så er hovedoppgaven min at Nalokson nesespray skal være lett tilgjengelig der opioidoverdoser kan forekomme. Ta kontakt med meg hvis du har spørsmål om eller ønsker tilgang til nalokson.

  • Arbeidsområder
  • • Rus (oppfølging og behandling)

Bakgrunn

Jeg er utdannet sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Jeg har relevant arbeidserfaring fra oppsøkende arbeid i Oslos rusmiljøer, sengepost for unge med psykoselidelser og lavterskel helsestasjon for personer med rusbruk.