Carolin Haberstroh

KORUS midt

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg bistår i gjennomføring av forskningsprosjekter på Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital, men jobber mest med PhD-prosjektet mitt innen trening som medisin. Formålet med forskningsprosjektet er å se på effekten av aerob intervalltrening på kognitiv funksjon og behandlingsutfall hos pasienter med rusavhengighet. I tillegg til forskningsarbeidet hos KORUS har jeg en liten stillingsprosent på Institutt for mental helse (NTNU) der jeg er medlem i forskningsgruppa «Rus og avhengighet»

  • Arbeidsområder
  • • Forskning og utvikling

Bakgrunn

Jeg har bachelorgrad i idrettsvitenskap med fokus på helsefremming/rehabilitering og mastergrad i treningsfysiologi. Har skrevet masteroppgaven min hos CERG (Cardiac Exercise Research Group) der jeg så på sammenhengen mellom utholdenhetstrening og metabolsk syndrom hos eldre. Har ellers mye erfaring med å gjennomføre diverse fysiske og kognitive tester, lage treningsplaner og treningsveiledning.