Camilla Mikalsen Bøkestad

KORUS midt

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til tidlig innsats for utsatte barn og unge, samt implementering og utvikling av modell for samhandling rundt målgruppen. Jeg har god kjennskap til BTI-modellen og utvikling av modell på tre nivå for systematisk identifikasjon av utsatte barn og unge. Jeg kan også informere om opplæringsprogrammet Tidlig Inn (for ansatte som jobber med gravide og småbarnsforeldre).

  • Arbeidsområder
  • • Familie og barn
  • • Forebygging
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg er utdannet sosionom, og har en videreutdanning i rusforebyggende arbeid og en master i psykososialt arbeid med barn og unge. Jeg har lang erfaring med forebyggende arbeid i kommune, både som miljøterapeut, SLT-koordinator og prosjektleder i BTI. I tillegg har jeg erfaring fra rusomsorg og barnevernsinstitusjon.