Anna Opland Stenersen

KORUS Oslo

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg jobber med regionale og nasjonale KORUS-satsninger på feltet oppsøkende virksomhet særlig knyttet til barn og unge.

  • Arbeidsområder
  • • Forebygging
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg er utdannet samfunnsviter med master i folkehelsevitenskap, og har videreutdanning i sosialt entreprenørskap. Jeg har mange års erfaring fra oppsøkende sosialt arbeid, og rusforebyggende arbeid for og med ungdom og foresatte.