Anna Elisa Maagaard

KORUS øst

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til forebygging, Tidlig inn, Bedre tverrfaglig samhandling (BTS), alkohol og graviditet, medfødte russkader, pasientforløp og kompetanseutvikling innen rus og vold (VR-basert simulering).

  • Arbeidsområder
  • • Familie og barn
  • • Forebygging
  • • Forskning og utvikling
  • • Gravide

Bakgrunn

Master i sykepleievitenskap med fokus på etikk og utfordrende temaer. Lang klinisk erfaring som sykepleier og jordmor i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Lang erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid i universitets- og høgskolesektor.