Vil satse på musikkterapi

Systematisk bruk av musikkterapi i behandling av rusproblematikk og psykiske lidelser anbefales i nasjonale retningslinjer. Men Midt-Norge ligger etter i utviklingen.

mann med bass, mann med gitar og syngende dame på en scene
Kulturpatruljen sto for underholdningsinnslaget under fagdagen Musikken Virker. Foto: Trond Ola Tilseth

Det kom frem under fagdagen som ble arrangert av KoRus Midt og Napha i Stjørdal 20. november. Musikkterapi handler om å bruke mulighetene musikken tilbyr med tanke på mestring, mening og deltakelse. Nyere nevrovitenskapelig forskning viser at musikk påvirker hjernestrukturer relatert til motivasjon, belønning og emosjoner. I eksempelvis rusfeltet er musikkterapi spesielt relevant når det gjelder musikk som meningsskapende og relasjonsbyggende aktivitet.

­- Vi trenger ikke lure på om musikkterapi virker. Det finnes en rekke kvantitative undersøkelser som viser det. Utfordringen er å få det implementert over hele landet, sier Viggo Krüger.

Påvirker hjernestrukturer

Det kom frem under fagdagen som ble arrangert av KoRus Midt og Napha i Stjørdal 20. november. Musikkterapi handler om å bruke mulighetene musikken tilbyr med tanke på mestring, mening og deltakelse. Nyere nevrovitenskapelig forskning viser at musikk påvirker hjernestrukturer relatert til motivasjon, belønning og emosjoner. I eksempelvis rusfeltet er musikkterapi spesielt relevant når det gjelder musikk som meningsskapende og relasjonsbyggende aktivitet.

­- Vi trenger ikke lure på om musikkterapi virker. Det finnes en rekke kvantitative undersøkelser som viser det. Utfordringen er å få det implementert over hele landet, sier Viggo Krüger.

Han er mest kjent som gitarist i Pogo Pops, men er også er leder i Norsk forening for musikkterapi. Krüger harskrevet doktorgradsavhandling om musikkterapi i barnevernet.
Avhandlingen handler om ungdommers subjektive meninger om musikkens betydning under og i etterkant av et barnevernsopphold på institusjon. Krüger vektlegger hvordan musikk kan være en ressurs i måten ungdommer håndterer egne personlige problemer, og hvordan musikken skaper rom for sosial handling.

Portrett av Viggo Kruger
Viggo Krüger har skrevet doktorgradsavhandling om musikkterapi.

Musikkterapi er i dag godt integrert både innen rusbehandling og psykisk helse i spesielt Oslo, Bergen og Fredrikstad.
I Midt-Norge er imidlertid bruken av terapiformen mer tilfeldig og avhengig av ildsjeler. En av dem er Berit Bøysen som jobber som musikkterapeut ved Tiller DPS.
- Her i Trøndelag har det ikke vært utlyst noen stillinger som musikkterapeut. Vi kommer på en måte inn bakveien, sier Bøysen, som deltar i et nettverk for musikkterapeuter i regionen.

Behov for flere tilbud

Her jobber hun sammen med blant andre Sigrid Rohde fra KoRus Midt, som var ansvarlig for fagdagen i Stjørdal. Nettverket arbeider for at musikkterapi skal bli livskraftig også i region Midt.

Ett av tilbudene som finnes i Trøndelag er ved Stjørdal DPS der pasienter får muligheten til å delta i musikkgruppen Placebo. Senteret samarbeider med Nord Universitet, som sender studenter på praksis for å hjelpe pasienter med å skape melodi og tekster.
- Studentene har med instrumentene sine og et låtrepertoar. De møter pasientene som gruppe, men også individuelt i skapelsesprosessen, forklarer musikkpedagog Anders Dalane fra Nord universitet.

Psykiatrisk sykepleier Eva Julseth Vist ved Tiller DPS er ansvarlig for musikkgruppen. Hun har skrevet masteroppgave om de pårørendes erfaringer med tanke på hvordan deltakelse i gruppen kan bidra til bedring. Under fagdagen presenterte hun funnene sine. Julseth Vist pekte på at musikkgruppen blant de pårørende ble oppfattet som et viktig bidrag til å motvirke ensomhet, dårlig selvtillit og følelse av mislykkethet. I tillegg skaper deltakelsen fellesskapsfølelse og trygghet. Informantene hennes mente også å kunne merke bedring i pasientens kognitive evner og at de etter å ha deltatt i gruppen kjente igjen familiemedlemmet fra tiden før vedkommende ble syk.

Etter foredragene ble det arrangert to workshops under fagdagen. Det ene ble ledet av Mannna Fenes, utdannet musikkterapeut ved Griegakademiet ved universitetet i Bergen. Hun reiser rundt i bilen sin med bilen full av instrumenter og lærer utsatte grupper å lage musikkvideoer. Deltagerne på fagdagen lærte hvor lett det er å lage denne typen produksjoner og hvordan aktiviteten har positive effekter på brukerne. De fikk også selv prøve å lage en musikkvideo. Den andre workshopen sto Viggo Krüger for. Her fikk deltagerne gjennom rollespill oppleve hvordan musikkterapi fungerer i praksis, samt se på nært hold hvorfor det kreves en fem år lang utdanning for å bli musikkterapeut.

mann spiller på tromme, tre mennesker i bakgrunnen
Psykiatrisk sykepleier Vegar Dahl fra LHL-klinikkene på Røros får prøve seg som pasient under rollespill om musikkterapi. I bakgrunnen på gitar: musikkterapeut Viggo Krüger. Foto: Trond Ola Tilseth
Fakta: Musikkterapi

  • I Norge oppsto musikkterapi som akademisk disiplin i 1978 ved Norges musikkhøgskole
  • Siden 2006 er musikkterapi etablert som femårig integrert masterstudie ved Griegakademiet, Universitetet i Bergen
  • Musikkterapi anbefales i Helsedirektoratets retningslinjer for behandling av psykose, ruslidelse, palliativ behandling av barn og unge, samt eldreomsorg.

Publisert: 21. nov. 2018