Tilskudd til pårørendearbeid

Kommuner kan søke på Helsedirektoratets ordning:  «Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver». 

to kvinner i samtale ved et bord

Ordningen skal bidra til å bedre pårørendes situasjon gjennom å styrke pårørendearbeid på individ,- tjeneste- og systemnivå.  

Her kan du lese mer om ordningen som kommunene kan søke på


Det er i 2023 laget nytt regelverk og ordningen er styrket med 10 mill. kroner, til 19,2 mill. kroner. Dette er en del av kommende opptrappingsplanen for psykisk helse og forebyggings- og behandlingsreformen på rusfeltet.
 
Pårørende til personer med psykiske helse- og rusmiddelproblemer eller pårørende som opplever overdosedødsfall er en av målgruppene i ordningen.​

Hva det gis tilskudd til​

Tiltak som vil bidra til måloppnåelse for ordningen (se regelverkets punkt 1), for eksempel gjennom: 

  • Tidlig identifisering av pårørende 
  • Informasjonstiltak og veiledning om rettigheter, muligheter og hjelpetilbud 
  • Kompetanseheving og kunnskapsdeling på tjeneste- og systemnivå 
  • Utvikling av veilednings- og avlastningstjenester
  • Utvikle lokale planer og etablering av kommunale system for strategisk pårørendearbeid
  • Tiltak i kommunene må etableres ut fra lokale forhold.​
Publisert: 27. feb. 2023