Påviste alkoholbruk hos gravide med blodprøver

Alkohol er det mest fosterskadelige rusmiddelet i verden. Forskere ved St. Olavs hospital har analysert blodprøver av over 4000 gravide kvinner for å undersøke om de drakk alkohol i svangerskapet. 

illustrasjon med gravid kvinne som drikker vin og bilde av blodprøver i uke 12 og uke 24

- De fosterskadelige effektene av alkohol er godt dokumentert, men det har manglet screeningmetoder for å oppdage alkoholbruk under graviditet, sier Trine Finanger ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin.

Hun har i samarbeid med andre forskere gjort en studie av blodprøver som ble gjort i 12. og 24. uke av svangerskapet til 4067 kvinner i årene 2017 og 2018. Studien er en del av Finangers doktorgrad, som finansieres av Norske Kvinners Sanitetsforening. Hovedveilederen hennes er Ragnhild Bergene Skråstad,  Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital. 

Påviser siste ukers alkoholbruk

For å kartlegge alkoholinntaket til de gravide kvinnene målte forskerne blodets innhold av et stoff med et noe kronglete navn: «Fosfatidyletanol 16:0/18: 1». Stoffet kalles også PEth, og er en såkalt alkoholmarkør. Det dannes i blodet ved at etanol (alkohol) reagerer med et annet stoff, nemlig fosfatidylkolin, i cellemembraner. Ved å analysere mengden PEth i blodet får man informasjon om alkoholforbruk de siste ukene.

- Det spesielle med PEth er at det er en spesifikk alkoholmarkør. Det er ikke noe annet enn alkohol som kan slå ut på den, opplyser Finanger. 

PEth brukes i dag for eksempel til å dokumentere avhold i førerkortsaker.  Det unike med studien til Finanger og medforskerne er at de har analysert blodprøvene til en så stor populasjon av gravide. 

I studien kom det frem at i en ikke-selektert gravid befolkning i Norge hadde 1,4 prosent et positivt PEth rundt svangerskapsuke 12, mens 0,4 prosent hadde et positivt utvalg rundt uke 24. Det var ingen signifikante forskjeller i andel kvinner med positive PEth-verdier relatert til alder, eller om de bodde i by eller bygd.

Finanger og medforskernes studie har resultert i

en artikkel som nylig ble publisert i tidsskriftet Alcoholism – Clinical & experimental research 

- Rusmisbruk er et av de siste store tabuene i vårt samfunn, og noe av det som er vanskeligst å spørre om. En blodprøve som tas tidlig i svangerskapet vil kunne være et virkemiddel for å identifisere alkoholbruk i tide til å kunne påvirke. Vi leter etter mange andre sykdommer tidlig i svangerskapet. Så hvorfor skal vi ikke lete etter ruslidelser, spør Finanger. 

Kvinner drikker mer

Kvinners alkoholkonsum har økt de siste tiårene. Videre har kvinners alder ved første fødsel økt i samme periode.

- Kartlegging av risikopasienter best mulig og tidligst mulig vil være til stor hjelp for mor, hjelpeapparatet og ikke minst det ufødte barnet. Om skaden først har oppstått er det viktig at barn med alkoholskader identifiseres tidlig for å legge til rette slik at barnet får en best mulig utvikling, forklarer Finanger.
 

- PEth bør undersøkes nærmere som et diagnostisk verktøy i svangerskapet for å identifisere kvinner som trenger behandling for alkoholbruk, samt for å kunne diagnostisere barn med føtale alkoholskader på et tidlig tidspunkt. Det handler ikke om å stigmatisere, men om å kunne tilby hjelp til denne gruppen, legger forskeren til. 

Publisert: 15. jul. 2021