Norsk alkoholpolitikk i lys av oppdatert internasjonal forskning - ny artikkel på forebygging.no

Alkoholbruk er en av de viktigste risikofaktorene for helsetap i befolkningen, og i aldersgruppen 15–49 år er alkoholbruk den viktigste.

Utekafe

I tillegg kan alkoholbruk belaste familie, nærmiljø, arbeidsplasser og samfunnstjenester på ulike måter. En omfattende forskningslitteratur viser sammenhenger mellom totalforbruket av alkohol og omfang av dødsfall, syketilfeller eller skader med statistiske analyser av lengre tidsserier. I et folkehelseperspektiv er det ønskelig å iverksette effektive forebyggende tiltak mot alkoholbruk. Det foreligger i dag omfattende oppdatert forskning om hvor effektive og hensiktsmessige ulike virkemidler er. Dette viser seniorforsker ved FHI, Ingeborg Rossow i en ny artikkelen på den nasjonale nettjenesten forebygging.no: Norsk alkoholpolitikk i lys av oppdatert internasjonal forskning. Les hele artikkelen på forebygging.no HER

Publisert: 15. aug. 2023