Nettverkssamling for rus - og psykisk helsearbeid i Namsos

Jobber du med mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer? Meld deg på nettverkssamlingen for rus - og psykisk helsearbeid som finner sted på Hotell Scandic Rock City 1. juni.

Seniorrådgiver Ingunn Flakne fra Statsforvalteren foran en rekke bord med mennesker som driver med gruppearbeid
Seniorrådgiver Ingunn Flakne fra Statsforvalteren under en tidligere nettverkssamling for feltet rus og psykisk helse. Foto: Trond Ola Tilseth

Samlingen er den første av tre i 2023 og du kan melde deg på her innen 10. mai.

De to andre samlingene går av stabelen i Trondheim 05. september. og i Orkland 17. oktober. Bakgrunnen for at vi arrangerer tre samlinger er at vi ønsker å redusere reiseavstand for deltakerne. Vi har allikevel åpning for at kommuner kan melde seg på en av samlingene som nødvendigvis ikke ligger geografisk nærmest egen kommune, dersom dette er ønskelig.

Samlingen er gratis og inneholder «dagpakke» bestående av kaffe/te, pausemat og lunsj på hotellet.

Reiseutgifter og eventuelt behov for overnatting fra kvelden før, må dekkes av kommunene.

Program for samlingen legges ut så snart dette er klart.

Nettverkssamlingen er gratis, men dersom du er påmeldt og ikke melder fra om at du ikke vil møte, vil du bli fakturert med kr. 720,- (Kostnad dagpakke)

Målgruppe:

  • Ansatte i kommunene i nordre del av Trøndelag som har ansvar for og jobber med mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer
  • Ansatte i NAV
  • Ledere
  • Erfaringsmedarbeidere og brukerrepresentanter.
  • Samarbeidspartnere innen TSB og psykisk helsevern er også velkommen

Arrangører:

Statsforvalteren, KORUS, NAPHA, KBT, RVTS og brukerorganisasjonene RIO, A-Larm, Mental Helse og LPP.

Publisert: 11. apr. 2023