Lær mer om rus og somatikk

Økt kunnskap om somatisk helse kan bidra til å redde liv. Nå er de fire siste modulene i vår e-læring om temaet tilgjengelige på korus.no.

Illustrasjon til kurset Somatisk helse og rus.

I november 2023 lanserte KORUS Oslo et nytt undervisningsopplegg om somatisk helse og rus. Tilbudet er rettet mot alle som jobber med rusavhengige, og målet er å gi mer kunnskap om vanlige helseutfordringer.

De første tre modulene som ble lagt ut handler om:

  • Traumer og somatisk helse
  • Huden
  • Nyrene

Nå er fire nye moduler tilgjengelige, om temaene:

  • Lungene
  • Leveren
  • Hjertet
  • Tannhelse og ernæring

Leksjonene er korte og enkle, og gir i tillegg til kunnskap om somatiske helseutfordringer, informasjon om hjelpetilbudet som finnes.

Publisert: 6. mai 2024