Kurs: Koordinator og individuell plan

Helsedirektoratet har utarbeidet et nytt e-læringskurs som gir en innføring i rollen som koordinator og arbeidet med individuell plan.

tegning av barn sett ovenfra

E-læringskurset er for

  •  Personer som skal jobbe som koordinator med eller uten individuell plan.
  • Ledere og ansatte i kommune- eller spesialisthelsetjenesten eller andre sektorer.
  • Koordinerende enhet med overordnet ansvar for koordinator og individuell plan.

På denne lenken finner du e-læringskurset Koordinator og Individuell plan
(www.kompetansebroen.no)

Kurset gir en innføring i

  • rollen som koordinator
  • arbeidet med individuell plan
  • praktisk bruk av veiledere
  • utøvelsen av ulike roller i et tverrfaglig team
Publisert: 21. nov. 2019