Ser du etter en spennende jobb i rusfeltet?

Vi i KORUS Stavanger søker nå etter en ny rådgiver.

Marte Kristin Helle
MYE KUNNSKAP: I KORUS Stavanger har vi mange dyktige rådgivere med mye kunnskap og kompetanse. Her er vår kollega Marte Kristin Helle under et kurs hun holdt for Sandnes kommune våren 2024. Foto: Tone Helene Oskarsen

En god medarbeider går nå av med pensjon og vi søker derfor etter en ny rådgiver i 100 prosent fast stilling.

I KORUS Stavanger er vi 12 ansatte med ulik bakgrunn og kompetanse. Vi holder til i lyse og fine lokaler på Tasta, med egne kontorer, stort møterom og et kurslokale.

Nå søker vi en engasjert og fleksibel medarbeider med evne til å jobbe selvstendig, som har stor interesse for å sette seg inn i og anvende ny kunnskap og som har gode samarbeidsevner.

Arbeidsoppgavene er mange og ulike, men planlegging, koordinering og gjennomføring av ulike kompetansehevingstilbud vil bli en del av hverdagen.

Hos oss får du en fleksibel arbeidshverdag med mulighet til faglig utvikling i et spennende, kreativt og tverrfaglig miljø.

Søk på stillingen her.

Søknadsfrist: 01.08.2024

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, koordinere og gjennomføre kompetansehevende tilbud til kommuner og spesialisthelsetjeneste
 • Undervisning og opplæring
 • Planlegge og bidra til gjennomføring av relevante kurs og konferanser
 • Sørge for at det tilbys relevante faglige nettverk og bidra til å planlegge og fasitlitere nettverkene
 • Bidra til å implementere strategier, metoder og tiltak i kommuner og i spesialisthelsetjenesten
 • Bidra til fag- og tjenesteutvikling på fagfeltet rus og avhengighet
 • Kartlegge og evaluere tiltak og tjenester

Stillingen medfører noe reiseaktivitet

Kvalifikasjoner

 • Vi søker medarbeider med mastergrad/PhD som sosiolog, statsviter, sosialantropolog, samfunnsøkonom, samfunnsgeograf. Vi søker også etter medarbeidere med mastergrad/PhD i endringsledelse og/eller samfunnsikkerhet. Vi ønsker oss også søkere med mastergrad/PhD i helse- og sosialfag.
 • Kandidater med relevant arbeidserfaring vil bli foretrukket. Eksempelvis erfaring med prosjektledelse og planarbeid, formidling både i små grupper og på større kurs og konferanser.
 • Det er en fordel om du kjenner offentlig forvaltning og tjenesteyting (helse- sosial - oppvekst - forebygging - psykisk helsevern - fagfeltet rus- og avhengighet etc.)
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt

Personlige egenskaper

 • Du har lett for å etablere kontakt og har gode samarbeidsevner
 • Du er flink til å definere egne arbeidsoppgaver
 • Du har evne til å tenke strategisk
 • Du kommuniserer godt både muntlig og skriftlig, og er en god formidler
 • Du har stor interesse for å sette deg inn i og anvende ny kunnskap

Vi tilbyr

 • Faglig utvikling i et spennende, kreativt og tverrfaglig miljø
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode personalordninger
 • Selvstendig og fleksibel arbeids-hverdag
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søk på stillingen her.

Søknadsfrist: 01.08.2024

Om KORUS Stavanger:
 • Vi er 12 ansatte og holder til på Tasta i Stavanger.
 • Vi er ett av sju regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge.
 • Vår rolle er å være en tjeneste for tjenestene som arbeider med rusmiddelforebygging, tidlig innsats og rusarbeid/behandling.
 • Vi bistår kommuner og spesialisthelsetjenesten i Rogaland med kompetanse, organisering og kvalitetsutvikling av rusfaglige tjenester og tiltak.
 • Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til å styrke kompetansen og kvaliteten i tjenestene, samt bidra til å nå nasjonale mål på rus-, psykisk helse- og voldsfeltet.
 • Vi holder til i Stavanger, men hovedmålgruppen vår er ansatte og beslutningstakere i alle kommunene i fylket. Vi bistår også Rogaland fylkeskommune og spesialisthelsetjenesten, og i siste instans befolkningen og risikoutsatte grupper.
 • Vi samarbeider med andre regionale kompetansesentre og kompetansetjenester, Statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Vi har også et godt samarbeid med brukerorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner i regionen.
 • KORUS Stavanger finansieres gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet og vi er organisert under Helse Stavanger. I Helse Stavanger ligger vi under Klinikk for psykisk helse, barn, unge og rusavhengige, og videre under Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA).

Har du spørsmål knyttet til stillingen?

Publisert: 20. jun. 2024