Klappet og klart for Ruskonferansen

Tirsdag 18. april møtes over 550 ruseksperter, behandlere, brukerrepresentanter og pårørende til Ruskonferansen 2023.

logo ruskonferansen 2023

Konferansen finner sted 18.-19. april på Clarion hotell, og temaet blir hvordan vi skaper framtidsretta og inkluderende oppfølging av mennesker med rus- og avhengighetstilstander

Rustrendene endrer seg stadig. Hvordan kan vi ivareta de vi allerede møter i arbeidshverdagen vår på en enda bedre måte? Og hvilken ny metodikk eller organisering trenger vi for å nå ut til de som i dag ikke oppsøker hjelp?

Se programmet her

Vi utfordres på å effektivisere tjenestene våre, med tøffere prioriteringer og tydelige krav til kvalitet. Hvordan skal vi tilpasse oss faglige og politiske dreininger, samtidig som vi får færre hender til å hjelpe en befolkning som stadig blir eldre?

Foredragsholderne som kommer til Ruskonferansen vil hjelpe oss på veien til å finne gode svar på disse sentrale spørsmålene. Målet er at vi etter konferansen er bedre rustet til å bistå menneskene vi er her for.

​Konferansier er Leo Ajkic

Publisert: 14. apr. 2023