Hva skjer med rådgivende enheter?

Alle landets kommuner er fra i sommer pålagt å ha rådgivende enheter for russaker. Dette var tema under cannabisnettverket denne uken. 

bilde fra forelesning, mann foran presentasjon på skjerm, mennesker i salen
Tor Sæther fra KORUS Midt ledet cannabisnettverket 8. september. Foto: Inger Lise Leite

Cannabisnettverket i Trøndelag er åpent for alle som jobber med potensielle cannabismisbrukere, eller med mennesker som allerede har utviklet et misbruk.

I cannabisnettverket skal fagfolk få god faglig oppdatering og utveksling. Nettverket bidrar til å knytte kontakter på tvers av behandlingssteder, og er åpent for alle fagfolk som ønsker å delta. Det er heller ikke noe krav om hvor ofte man skal delta.

Denne gangen var temaet pålegget om at alle landets kommuner fra 1. juli i år er pålagt å ha en rådgivende enhet for russaker. Kommunene kan organisere enhetene slik de mener det er mest hensiktsmessig.

Råd og veiledning

Regjeringens intensjon er at enhetene skal ta imot personer som ilegges oppmøteplikt for enheten som vilkår for betinget påtaleunnlatelse i saker som handler om bruk og besittelse av narkotika.

De som møter for enheten, skal få råd og veiledning og tilbud om nødvendige helse- og omsorgstjenester ved behov. Enheten skal og så sørge for at de også får tilbud om utredning av andre tjenester de trenger, for eksempel ulike former for oppfølgingstilbud fra NAV.

Hvis påtalemyndigheten har satt rustesting som vilkår, skal enhetene også gjøre det. Plikten til å møte for enhetene og eventuell ruskontroll er knyttet til lovbrudd og er regulert av strafferetten. Ordningen betyr ikke at helsetjenesten overtar ansvaret for gjennomføring av straff.

Nasjonalt program

​Kommunene har fått 100 millioner kroner i rammetilskuddet til 2022 for etablering av enhetene.

Publisert: 9. sep. 2022