En spesiell sorg

Foreldrene til mennesker som dør av narkotikarelaterte årsaker savner oppsøkende hjelp til å takle situasjonen. Det viser den første studien fra END-prosjektet.

trist kvinne ser ut vindu
Foto: Unsplash

Forskningsprosjektet «Etterlatte ved narkotikarelatert død» (END) startet opp i november 2017 ved Institutt for sosialfag og vernepleie ved HVL i Bergen.

Fjorten av de etterlatte foreldrene etter narkotikarelatert død som svarte på en spørreskjemaundersøkelse i 2018, takket ja samme år til å bli intervjuet. I denne artikkelen beskrives disse foreldrenes opplevelser av tapet av sin sønn eller datter, samt erfaringer med hjelp og støtte fra hjelpeapparatet og sosialt nettverk. (Artikkelen er på engelsk)

Studien er kalt «Sounds of silence» og tittelen reflekterer stillheten som foreldrene uttrykker i kraft av mangel på hjelp når barnet lever, men også mangelen på oppsøkende hjelp til de etterlatte når barnet dør. Stillheten illustrerer også utfordringer i samhandlingen med det sosiale nettverket og da spesielt usikkerheten som oppleves knyttet til hvordan snakke om personen som er død og om tapet.

 Prosjektgruppen som har jobbet med dette temaet er ledet av professor Kari Dyregrov, og fire erfaringskonsulenter deltar gjennom hele forskningsprosessen.
 
Gruppen har forsket i nært samarbeid med en stor gruppe nasjonale og internasjonale fageksperter på rus, stigma, traume, sorgreaksjon, helse og sosialtjenesten og helsepolitikk.

Publisert: 30. apr. 2020