Å være pårørende til en som bruker anabole steroider

Pårørende til personer som bruker anabole steroider kan ha et like stort behov for hjelp og støtte som pårørende til personer som er rusavhengige.

Annica Börjesson og fem samarbeidspartnere har gjort en kvalitativ undersøkelse blant pårørende til personer som bruker anabole androgene steroider (AAS). Dette er den første vitenskapelige undersøkelsen som er gjort av denne gruppen. Her ble det gjort kvalitative intervjuer med tolv personer, ti kvinner og to menn. Ni var partnere eller koner, to var mødre og en var søsken til en person som enten brukte eller tidligere hadde brukt AAS.  

Deltagerne i undersøkelsen forteller at det av ulike grunner er utfordrende å være pårørende til en person som bruker AAS. Deres liv kan komme i annen rekke, og at deres interesser må vike til fordel for den de var pårørende til. Dette ga en tilværelse ofte preget av ensomhet, frykt og usikkerhet der skamfølelse og en følelse av maktesløshet kunne vokse fram. Brukerens forbruk av AAS kunne gå ut over familiens økonomi. Atferden til brukeren kunne også ha negative innvirkninger på familiens barn ved at disse ikke ble sett eller at de ble utsatt for verbal, psykisk eller fysisk aggresjon. Brukerens konstante behov for bekreftelse på egen kropp og styrke kunne også føre til kraftig irritasjon og skamfølelse over dennes oppførsel enten på nettet eller i sosiale sammenhenger.  

Forskerne finner at de pårørende kan bli medavhengige. Det er også andre likheter mellom problemene denne gruppen opplever og problemene som pårørende til rusavhengige opplever. De konkludere med at også personer som er pårørende til brukere av anabole steroider har behov for støtte og assistanse fra det offentlige hjelpeapparatet.  

Artikkelens tittel er Lived experiences of closeness to a person using Anabolic androgenic steroids a next of kin perspective, og er publisert i tidsskriftet International Journal of Qualitative Studies on Health and Wellbeing.  

Den er skrevet av Annica Börjesson, Margaretha Ekebergh, Maria-Liisa Dahl, Lena Ekström, Mikael Lehihet og Veronica Vicente.

Publisert: 24. jan. 2024