Åpne dialoger med elever og foreldre

I denne delen gir psykologspesialist Marie Klemetsen innspill til hvordan man kan tilnærme seg elever og foreldre når man skal tematisere rus.

Under film nummer tre (Rusforebygging – åpen dialog med klassen) er det en PDF med eksempler på tilnærminger og oppgaver som kan brukes i skolen. 

Under film nummer fire (Rusforebygging – åpen dialog med foreldre) er det en PDF med tips til hvordan en kan tematisere rus på foreldremøter.

Åpen dialog med eleven
Åpen dialog med foreldrene

Her finner du lenken til en PDF med eksempel på tilnærminger og oppgaver. Klikk på lenken under for å laste ned PDFen.

Rusforebygging og åpen dialog med klassen
Rusforebygging og åpen dialog med foreldre

Her finner du lenken til en PDF med eksempel på hvordan en kan tematisere rus på foreldremøte og utviklingssamtaler. Klikk på lenken for å laste ned PDFen.