Parenthood og Motherhood: styrker foreldreskapet

Programmene Parenthood og Motherhood er til for å styrke og støtte foreldre til barn og ungdom. KORUS øst tilbyr kurs til kommuner som vil starte egne foreldreskapgrupper.

Parenthood og Motherhood er tilbud til foreldre med tenåringer eller barn i 1. trinn på grunnskolen. Gruppene er til for å gi foreldre påfyll av kunnskap gjennom foredrag og samtaler. Hensikten er å bidra til bevisstgjøring og erfaringsutveksling med likesinnede. Samlingene er også en mulighet til å utvide eget nettverk.

KORUS tilbyr kurs til kommuner som ønsker å starte egne foreldreskap-grupper, som et forebyggende tiltak i nærområdet. Tilbudet er i dag kun for region øst - Innlandet og mesteparten av Viken fylke.

Slik fungerer gruppene

  • Har normalt 10-15 deltakere

  • Går over 8 uker

  • Varer 2 timer

  • Har en oppstartkveld og sju temakvelder med fagpersoner

  • Foreldrene velger temaer som er relevante for dem

  • Fagpersoner er med for å dele kunnskap og utveksle erfaringer med foreldrene, relatert til valgt tematikk

Et pusterom for foreldre

Foreldreskap er noe av det fineste og tidvis mest utfordrende vi kan gjøre når det handler om relasjoner. I møte med våre barn møter vi også oss selv, vår historie og våre følelser på godt og vondt. Og vi blir stilt overfor utallige verdivalg på veien fra de første leveårene til de flytter ut og vil erobre verden.

I utgangspunktet vil mange mene at forebygging er for sent når barna er blitt tenåringer. Samtidig kan mye trøbbel som unngås ved at foreldre deler erfaringer, reflektere sammen og får tilført mer og kanskje ny kunnskap. Vår erfaring tilsier at et pusterom sammen med andre foreldre i tilsvarende situasjoner, kan oppleves styrkende.

Historien

Det startet med Sisterhood - en møteplass for unge jenter i Oslo. Deretter ble Motherhood skapt i tidligere Oppegård kommune, med støtte fra KORUS øst. Etter at fedre også ønsket å være med, ble tilbudet utvidet til Parenthood. Det engelske navnet har vi bevart for å vise til historien. En kan også bruke det norske ordet foreldreskapgrupper.

Nysgjerrig?

Ta kontakt med KORUS øst dersom du vil vite mer.

Vi jobber med å revidere en håndbok som gir god støtte for å komme i gang. Alle som deltar på workshop får boka.

Ansatte

Kontakt KORUS Øst for mer informasjon:

Finn flere ansatte her