MI - Veiledning og vedlikehold av MI kompetanse

Region: Nord-Norge


Tilbud om veiledning i lokal gruppe

Dette er et åpent tilbud på forespørsel spesielt rettet mot ansatte i kommune og spesialisthelsetjeneste som har gjennomført innføringskurs og/eller Fordypningskurs i Motiverende Intervju i regi av KORUS Nord.

Interesserte kan samle minimum to personer fra samme enhet, kommune eller region og utgjøre en gruppe for veiledning. Målsetting for tilbudet er trening og vedlikehold av MI- ferdigheter. Det er et krav at gruppen kan samles i samme rom og har tilgang på Teams, zoom eller lignende under veiledningsmøtene.

Deltakerne bidrar selv med tema, case eller veiledningsfokus. Det er ikke nødvendig at deltakerne anvender MI på samme målgruppe eller i samme kontekst.

Hyppighet, varighet og ønsket veiledningsfokus avtales med hver gruppe ut fra forespørselen.

KoRus-Nord: post@korusnord.no / 76967310