Ungdata - Veiledning i gjennomføring og bruk av resultatene i folkehelsearbeidet

Region: Nord-Norge


Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser om levekår blant ungdom på ungdomstrinnet og videregående opplæring.

Fremdriftsplanen for videre gjennomføring av Ungdata i kommuner og fylker i Nord-Norge er:

2021: kommuner og fylke, Troms og Finnmark
2022: kommuner og fylke, Nordland
2023: Ingen gjennomføring
2024: kommuner og fylke, Troms og Finnmark

Temaene i Ungdata omfatter skole, rus, familie, venner, og fritidsaktiviteter samt spørsmål om helse, kriminalitet og syn på framtida. Å gjennomføre en Ungdata-undersøkelse er gratis for kommunen. Kommunen får rask tilgang på PowerPoint-rapporter basert på resultatene fra undersøkelsen.

Gjennom kartlegging av den lokale ungdomssituasjonen er Ungdata godt egnet som grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid knyttet til folkehelse og forebyggende arbeid overfor ungdom.

KORUS Nord vil bistå kommunen i planlegging av undersøkelsen, og sette sammen spørreskjema som består av en obligatorisk del og eventuelt legge til valgfrie moduler. I dialog mellom kommunen og KORUS Nord bør det også drøftes hvordan resultatene skal brukes og formidles i etterkant.

KORUS Nord bistår med presentajson av resultater etter Ungdata-kartlegging. Dette kan skje i enkeltkommuner/fylke, eller med flere kommuer og fylke samlet.

Tilbudet utformes i samarbeid mellom kommunen/fylket og KoRus-Nord. For mer informasjon om, kontakt: Bente.Evensen@korusnord.no eller Trude Aalmen@korusnord.no.

Ev. post@korusnord.no / 76967310