Rusforebygging i arbeidslivet

Region: Nord-Norge


Formålet med tilbudet er å gi bistand til bedrifter i offentlig sektor som ønsker å utvikle en ruspolicy for sin virksomhet. Tilbudet tilpasses den enkelte virksomhet. Henvendelser hvor arbeidet er forankret i virksomhetens HMS-arbeid vil bli prioritert.

Det legges opp til dialogbasert forelesning eller arbeidsseminar basert på nyere forskning om alkohol og arbeidsliv som tilpasses etter behov rundt tema som; ulike forståelser av alkohol og rusbruk, typer av rusmidler og virkning, forbruksmønstre og alkoholrelatert sykdom og skade. I tråd med Helsedirektoratets satsning på rusforebygging i offentlig arbeidsliv, RusOff, fokuserer vi også på gråsoner mellom arbeid og fritid, samt hvordan jobbe med og utforming av «ruspolicy» tilpasset egen arbeidsplassen. Tips om hvordan snakke om alkohol og rus kan også inkluderes i arbeidet, da gjerne i samspill med bedriftshelsetjenesten. 

Tilbudet utformes i samarbeid mellom kommunen/fylket og KoRus-Nord. Program, tema og tidsramme vil kunne tilpasses den enkelte forespørsel. For mer informasjon om, kontakt: oystein.gravrok@korusnord.no

KoRus-Nord: post@korusnord.no / 76967310