Overdose - lokalt forebyggende arbeid

Region: Nord-Norge


Vi tilbyr kompetanseheving og rådgivning innen overdoseforebyggende arbeid i kommunen. Dette kan gjennomføres som møter med aktuelle ledere og fagfolk i kommunen, eventuelt i kombinasjon med 1 t forelesning til en større gruppe ansatte.

Eksempler på aktuelle tema kan være:

  • Hva er en overdose og hvem rammes?

  • Nalokson og utdeling av brukerutstyr

  • Skadereduksjon og tryggere inntak av rusmidler

  • Somatisk helse og ernæring knyttet i overdoseforebyggende arbeid

  • Lokalt oversikts- og planarbeid

  • Å snakke med brukere og pårørende om overdoser

  • Oppfølging etter overdose og samarbeid med andre instanser 

  • Hvordan få til overdoseforebyggende arbeid i egen kommune?

Det tas utgangspunkt i Nasjonale faglige råd: Overdose – lokalt forebyggende arbeid

Tema og gjennomføring tilpasses den enkelte forespørsel.

Tilbudet utformes i samarbeid mellom kommunen og KoRus-Nord.
For mer informasjon, kontakt elisabeth.nordmo@korusnord.no 

KoRus-Nord: post@korusnord.no / 76967310