HKH (Hurtig kartlegging og handling) Introduksjon

Region: Nord-Norge


Hurtig kartlegging og handling (HKH) er et metodeverktøy som kan benyttes til å kartlegge ulike problemstillinger i en kommune. Kartleggingen foregår i en periode på seks-åtte måneder, og skal munne ut i en rapport som inneholder en konkret handlingsplan med forslag til tiltak. Denne skal gi et godt grunnlag for å bli enige om hva som er utfordringene og hvordan prioritere tiltak innenfor et område i lokalsamfunnet. Du kan lese mer om HKH her

Varighet: 2 timer

Tidspunkt: etter avtale

Sted: Webinar

KORUS Nord tilbyr et eget introduksjonsmøte om HKH. Møtet har en tidsramme på ca to timer, og vil være todelt:

  • Informasjon om HKH metoden

  • Hva er Hurtig kartlegging og handling?

  • Når og hvordan kan HKH-metodikken brukes for å undersøke og prioritere tiltak overfor ulike grupper i lokalsamfunnet?

  • Dialog om hva som skal til for å gjennomføre en HKH i deres kommune

Målet med introduksjonsmøtet er at kommunen skal stå bedre rustet til å vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre en HKH-prosess i egen kommune.

KoRus-Nord tilbyr også gjennomføring av HKH underveiledning fra KoRus. Se eget tilbud. (link)

For mer informasjon: Ta kontakt med KORUS Nord ved Elisabeth.Nordmo@korusnord.no eller Trude.Aalmen@korusnord.no