FIT (Feedbackinformerte tjenester) Introduksjon

Region: Nord-Norge


Dette er et tilbud om forelesning om Feedback Informerte Tjenester (FIT). Forelesningen tar utgangspunkt i nyere behandlingsforskning og hvordan systematisk bruk av tilbakemeldinger fra bruker/pasient kan gi bedret behandlingsutfall. Verktøyene Outcome Rating Scale (ORS) og Session Rating Scale (SRS) bli presentert, samt at det gis en enkel presentasjon av tolkning av skårer.

Målsettingen er å bidra til en økt forståelse av hva FIT er, hvorfor det er nyttig og hvordan systematisk brukermedvirkning på individnivå kan gjennomføres. Denne forelesningen kan bidra til eventuell beslutning om å innføre FIT i egen tjenesten.  

For mer informasjon, kontakt psykologspesialist/seniorrådgiver Siv Maude, siv.maude@korusnord.no, tlf. 95496570.

 KoRus-Nord: post@korusnord.no /76967310