FIT (Feedback Informerte Tjenester) Innføringskurs

Region: Nord-Norge


FIT er en arbeidsform der en systematisk etterspør, og gjør bruk av feedback fra klienten i forhold til tjenesten(e) han mottar. Dette for å skreddersy hjelpen, slik at klienten oppfatter den nyttig og virksom. Gjennom kartleggingsverktøy (ORS og SRS) etterspørres klientens syn på fungering/egne problemer og hans vurderinger av alliansen i behandlingen. Å arbeide med FIT innebærer også å skape en kultur for feedback, både mellom klient og behandler og innad i tjenesten. 

Målgruppe:  Kurset retter seg mot ansatte i rus- og psykiske helsetjenester. Ledere er også velkommen til å delta.

Mål:
En bedre forståelse for hvorfor feedback er nyttig i behandling og tjenesteutvikling. Gi en innføring i hvordan deltakerne praktisk kan ta i bruk ORS og SRS i sine tjenester, og hvordan skårene over tid kan tolkes. Målet med kurset er at deltakerne skal kunne bruke ORS og SRS i sin praksis. 

Innhold:
På dag 1 og 2 vil det både være undervisning og øvelser. 

Varighet:
Kurset består av to kursdager 

For å få kursbevis forutsettes deltakelse på begge kursdagene.

For mer informasjon, kontakt psykologspesialist/seniorrådgiver Siv Maude, siv.maude@korusnord.no, tlf. 95496570.

KoRus-Nord: post@korusnord.no /76967310

Det er ingen kursavgift. Reise- og oppholdsutgifter dekkes av den enkelte..

Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, må du melde deg av kurset så snart som mulig. Mottar vi ikke avmelding, må du selv/arbeidsgiver dekke kostnadene (bevertning/lunsj).

Alternativt kan en annen delta i stedet for deg, gi oss i så fall beskjed på:
post@korusnord.no / 769 67311