Cannabis - myter og fakta

Region: Nord-Norge


Debatten rundt cannabis er ofte høylytt og polarisert. Skadepotensiale og strafferettslige konsekvenser er blant de tema der temperaturen fort kan bli høy og hvor argumenter ikke alltid har rot i empirisk virkelighet. Men faktum er at cannabis er tilgjengelig over det ganske land i Norge, fra by til bygd.

I løpet av de over 50 år hvor cannabis har vært tilgjengelig i Norge har samfunnet endret seg, og med det også den rolle, funksjon og innflytelse cannabis har på samfunnet. Cannabis er et tema som de færreste i det kommunale hjelpeapparat unngår å forholde seg til.

KORUS Nord inviterer interesserte kommuner til en fag- og refleksjonsdag om cannabis.

Formålet med dagen er å bidra med faktakunnskap rundt cannabis. Samtidig ønsker vi å stimulere til refleksjon rundt problemstillinger og utfordringer knyttet til cannabis, og hvordan man i kommunen forholder seg til disse. Det vil derfor bli satt av god tid til dialog i grupper og plenum.